İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası Teklifi Al

İşyeri Sigortası Hesaplama

İşyeri Paket Sigortası siz iş yeri sahipleri düşünülerek mümkün olan tüm riskleri en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta paketidir.

İşyerinizdeki mallardan dekorasyonunuza, müşterilerinizden çalışanlarınıza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza kadar değer verdiğiniz tüm taşınır ve taşınmazları ekonomik bir şekilde güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca kendinizi, çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve çevrenizi de korumuş olursunuz.

Üstelik işyeri paket sigortasına kredi kartlarına çeşitli taksit seçenekleri ile sahip olabilirsiniz!

İş Yeri Sigortasının Sağladığı Avantajları

İş yerleri, risk oluşturan alanlar kapsamında değerlendirilmektedir. Çünkü yangın, deprem, grev, lokavt, terör eylemleri gibi olumsuz olaylar karşısında en çok zararı iş yerleri görmektedir. Bu nedenle iş yeri sigortası ile yaşanabilecek tüm olumsuz etkilere karşı iş yerinizi güvence altına alabilir, uğrayabileceğiniz maddi zararları teminat altına alabilirsiniz.

Özellikle kalabalık olan şehirlerde terör vb. eylemlerin sık yaşanabileceği düşünüldüğünde işletme sahipleri her an bir risk ile karşılaşma durumunda olmaktadırlar. Günümüzde işyeri sigortası yaptıran işletme sahipleri yaşayabilecekleri olumsuz durumlar karşısında işletmelerinin zarar görmesi durumunda poliçede belirtilen limitler üzerinden tazminatlarını almaktadırlar.

Diğer sigorta çeşitlerinde olduğu gibi işyeri sigortası sahibi olan sigortalı, poliçesini daha kapsamlı hale getirmek suretiyle daha fazla konuda güvence sağlayabilmektedir. Genel olarak iş yeri sigortasında teminat altına alınan durumlar şunlardır:

 • Yangın
 • Dahili su baskınları
 • Grev, lokavt, terör eylemleri
 • Yıldırım, Fırtına, Sel
 • Patlama
 • Deprem
 • Kira kaybı veya kullanım mahrumiyeti
 • Hırsızlık
 • Kara araçları çarpması sonucu oluşan hasarlar
 • Enkaz kaldırma
 • Hava araçları düşmesi
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı ve iş durması
 • Cam kırılması
 • İnfilak ve mali sorumluluk

İşletmelerde oluşabilecek en yaygın görülen olaylardan birisi de yangındır. Yangın meydana gelmesi durumunda iş yeri sigortası, kasıt durumu söz konusu değilse, gerekli incelemenin sonucunda sigortalıya tazminatını ödemektedir.

Bazı iş yerlerinin gerek bulundukları nokta, gerekse iklim şartları açısından su baskınına uğradıkları görülmektedir. İş yeri sigorta, bu tip durumları da teminat altına alarak oluşabilecek zararları tazmin etmektedir.

Kötü amaçlar güdülerek yapılan grevler, terör eylemleri ve lokavt durumlarında işletmelerde meydana gelebilecek hasarlara karşı işletmeyi güvence altına alan iş yeri sigortası, yaşanabilecek bu hadiseler karşısında sigortalıyı teminat altına almaktadır.

Doğal afetler arasında bulunan ve aynı zamanda üçüncü şahısların hataları sonucu meydana gelen yer kayması durumlarında işetmenin göreceği maddi hasarlar, yine teminat kapsamına alınmaktadır. İstanbul Ataşehir bölgesinde çoğu işletmenin bu kapsamda iş yeri sigortası yaptırarak güvence sağladığı bilinmektedir.

Deprem sebebiyle poliçe üzerinde belirtilen ek paketler kapsamında yer alan maddi hasarlar yine sigortalının lehine teminat altına alınmaktadır.

İklim şartlarına bağlı oluşabilecek yıldırım düşmesi durumu da, sigortalının iş yerini teminat altına aldığı hususlar arasında yer almaktadır.

Yine yangın riski bulunan alanlarda, ek olarak doğal gaz, tüp gaz, hava gazı ve kalorifer kazanı patlaması sonucu meydana gelebilecek maddi hasarlar da teminat altına alınarak sigortalıya tazminat ödemesi yapılmaktadır.

İş yerinin yakınlarında meydana gelen fırtına ve bundan mütevellit iş yerine bazı cisimlerin çarpması sonucu oluşan maddi hasarlar iş yeri sigortası teminatı altındadır.

Kış aylarında kar yağması sonucunda iş yerlerinin çatılarına ağır yükler binmektedir. Bu durumlar çoğu zaman büyük maddi hasarlara sebep olabilmektedir. İş yeri sigortası yaptıranlar, bu açıdan da teminat altına alınmaktadır

Herhangi bir sebeple kasıt olmaksızın iş yerlerinin camlarının kırılmasıyla oluşacak hasarlar, sigorta teminatı altına alınmaktadır.

Sigorta poliçesi teminatları arasında yer alan enkaz kaldırma durumlarında da teminat sağlanmaktadır.

Yola yakın konumda olan iş yerlerinde sıklıkla meydana gelen durumlardan biri araç çarpmalarıdır. Bu durumlar, iş yerlerinde ciddi hasarlara neden olabilmektedir. İş yeri sigortası yaptıran işletmelerin, bu durumları da teminat altına alınmaktadır. İstanbul ataşehir civarında bir çok işletmenin bu kapsamda iş yeri sigortası yaptırarak güvence sağladığı bilinmektedir.

Yukarıda ifade edilen durumlar, iş yeri ile ilgili oluşabilecek zararların karşılanmasını içermektedir. İş yeri sigortası, tüm bunlara ilave olarak komşulara ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluk ile kira kaybı gibi durumlarda da sigortalıyı teminat altına almaktadır.

Yangın veya benzeri olaylarda komşulara karşı sorumluluk, iş yeri sigortası teminatı altına alınmaktadır. Yine üçüncü şahıslara karşı sorumluluk kapsamında kasıt olmaksızın üçüncü şahıslara verilen zararlardan doğacak tüm hukuki sorumluluklar, sigorta teminatı altına alınmaktadır. İş yeri, işletmeciye ait değilse oluşabilecek yangın, dahili su baskını, sel baskını gibi olaylarda iş yeri sigortası devreye girmekte ve mal sahibine karşı sorumluluğu yerine getirmektedir. Yangın, sel baskını, dahili su baskını gibi durumların yaşanması halinde, sigortalı iş yeri sahibi değilse ve peşin ödeme yapmışsa veya sigortalı birey, iş yeri sahibi ise hasarların giderilmesi sürecinde iş yerinin kapalı olmasından mütevellit kira kaybı, sigorta teminatı kapsamındadır.

Yukarıda arz edilen durumların yaşanması halinde sigortalı, poliçede belirtilen limitler kapsamında ilgili sigorta şirketinden tazminatını almaktadır. Bununla birlikte sigortanın kapsamının genişletilmesi durumunda, belirtilen olaylar karşısında da sigortalı, tazminat alarak iş yerini güvence altına alabilmektedir.

İş Yeri Sigortası Nasıl Hesaplanmaktadır?

İş yeri sigortası, diğer sigorta türlerine göre daha farklılık göstermektedir. İş yerinin faaliyet alanı, işletme faaliyetlerinin risk analizi, iş yerinin bulunduğu bölge gibi bir çok detay göz önünde bulundurulmakta ve bu hususlara göre hesaplamalar yapılmaktadır. Terör olayları, riskli grupta yer alan bölgeler gibi özel durumları olan iş yerleri ile diğer iş yerlerinin sigorta primleri farklılık göstermektedir.