İnşaat Sigortası

İnşaat Sigortası

İnşaat Sigortası Teklifi Al

İnşaat Sigortası Hesaplama

İnşaat Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır. İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.

Bu sigorta kapsamında her türlü doğal afetler, Yangın, Hırsızlı, Sabotaj, hava taşıtları çarpması, Kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları , hırsızlık teminatları pakete dahildir. Diğer taraftan, farklı birçok teminatı da isteğe bağlı olarak alabilirsiniz.

İnşaat Sigortası Yaptırmanın Getirdiği Avantajlar

İnşaat sigortası yaptırılarak, inşaat tamamlanana kadar geçen süre içerisinde oluşabilecek zararlara karşı güvence oluşturulmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; inşaat sigortası her zararı karşılamayabilir. Bu nedenle poliçenin kapsamını bilmekte fayda vardır. İlk sigorta işlemi gerçekleşirken teminatlar belirtilmeli ve hangi zarar türlerinin kapsama altında olduğu belirlenmelidir.

İnşaat sigortası, belli oranlara göre değişen prim ödemeleri karşılığında inşaatın belirli risklere karşı sigorta şirketi tarafından güvence altına alındığı sözleşme türüdür. Poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan nedenlerle zarara uğramasını kapsamaktadır. Bu çerçevede konut, iş yeri, köprü, baraj inşaatı, gibi inşaat faaliyetleri kapsamında oluşabilecek zararları karşılamak amacıyla inşaat sigortası yaptırılmaktadır. İnşaat sigortasına ait yükümlülük arsa sahibi ve müteahhit arasındaki sözleşmeye de eklenebilmektedir. Sigorta süresi -eğer aksi belirtilmemişse- inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

Sigorta Şirketi Seçerken Dikkat Edilecek Unsurlar

Bilindiği üzere poliçenin kapsamı, inşaat sigortaları için önemli hususlardandır. Bu sebeple inşaatta gereksinim duyulacak hususları kapsayan poliçeler teklif eden sigorta şirketleri ile çalışmakta fayda vardır.

Sigorta şirketinin portföy gücü, finansal büyüklüğü, kurumsal yapıda olup olmaması, zararları ne kadar sürede karşıladığı gibi hususlar da sigorta şirketi seçerken dikkate alınmalıdır.

En az prim isteyen sigorta şirketiyle değil güvenilir ve poliçeleri kapsamlı olan sigorta şirketleriyle çalışmak daha doğru olacaktır.

İnşaat Sigortası Hangi Durumları Kapsamaktadır?

Genel olarak tabir etmek gerekirse; önceden bilinmeyen ve ani gelişen durumlara bağlı olarak uğranan zararları kapsamaktadır. Bu çerçevede inşaat sigortası inşası gerçekleştirilen yapıyı;

  • Deprem
  • Sel
  • Su baskını
  • Yangın, yangın söndürme sırasındaki hasarlar
  • Yıldırım
  • Uçak çarpması
  • Toprak kayması
  • Hırsızlık
  • İşletme kazaları ve (dikkatsizlik gibi nedenlerden ötürü) insan kaynaklı hasarlara karşı korumaktadır.

Poliçeyi dikkatli bir şekilde okumak, gerekirse kapsam içindeki zararlara ilişkin özel madde eklemekte ve bu konuda deneyimli bir avukata danışmakta fayda görülmektedir. Bu bağlamda inşaatta bekçi olup olmaması hırsızlık açısından, bölgenin zemin yapısı heyelan oluşumu açısından, iklim ise sel oluşumu açısından oluşabilecek zarar riskini artıracak sebepler arasında yer aldığından, sigorta primleri de aynı oranda artış gösterebilmektedir. İstanbul Ataşehir bölgesinde inşaat sigortası yaptıran firmalar bulunmaktadır.

Ek Prim Ödeyerek Sigorta Kapsamı Genişletilebilir mi?

Tabi ki evet. Yukarıda sayılan teminatlar mutlak surette inşaattan kaynaklı zararlara karşı sigortalıları korumamaktadır. Bu bağlamda bazı konularda ek primler ödenerek sigorta kapsamı genişletilebilmektedir.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Ek Teminatı: Örneğin inşaattan düşen bir molozun aşağıda bulunan araca zarar vermesi veya aşağıda yürüyen bir insanın başına düşmesi gibi durumlarda oluşacak zararlar bu ek teminatla güvence altına alınmaktadır.

İş Makineleri Ek Teminatı:

Enkaz Kaldırma Ek Teminatı: İnşaat sigortası olabilecek enkazlarda enkazın kaldırılması sebebiyle yapılan masrafları karşılamaz. Bu ek teminat ile söz konusu masraflar güvence altına alınmaktadır.

Geçici Şantiye Tesis ve Ekipmanı Ek Teminatı: Bu ek teminat türü ise iskele, kalıp, işçi barakaları gibi ekipman ve yapıların uğrayacağı hasarları poliçe kapsamına almaktadır.

Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Kalkışmaları ve Terör Olayları Ek Teminatı: Belirlenecek primlerin ödenmesi halinde bahse konusu durumlarda ek teminat sağlanmaktadır.

Ek teminatlar bu sayılanlar ile sınırlı değildir. Zarar sebebiyle uğranılan nakliye masrafları, işçilerin fazla çalışma ücretleri gibi unsurlar da ek teminat kapsamında poliçeye dahil edilebilmektedir. İstanbul Ataşehirbölgesinde inşaat sigortasına başvuran müşterilerimiz hizmetlerimizden memnun kalmaktadır.

Hangi Riskler Teminat Kapsamında Girmez?

İnşaat sigortası inşaat süresince ve inşaat alanında meydana gelen zararları karşılamaktadır. Bu yüzden inşaatın tesliminden sonra doğan zararlar -eğer poliçede ek teminat hükmü yoksa- veya (örneğin çimentonun nakliye esnasında ziyan olaması gibi) inşaat alanından başka yerlerde oluşan zararlar sigorta kapsamı dışında olmaktadır.

Açık alanda bekçisiz bir şekilde duran inşaat alanından demirlerin çalınması veya yangına karşı gerekli asgari önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan bir yangından kaynaklı hasar ve zararları sigorta şirketi karşılamamaktadır.

Bunlara ilave olarak; imalatçının sorumluluğu bulunan, çürüme, aşınma, yıpranma gibi sebeplerle uğranan, imar planlarının değişmesi , inşaat proje ve hesaplarında yapılan hatalar, planın hatalı uygulanması gibi sebeplerden doğacak zararlar da sigorta kapsamı dışında olacaktır.

İnşaat Sigortası Hesaplama İşlemleri

İnşaat Risk Sigortası ile yeni inşa edilen yapıların inşaat sürecinde karşılaşabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigorta çeşididir. İnşaat alanında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Bu sigorta ile her türlü doğal afetler, yangın, hırsızlık, sabotaj, hava taşıtları çarpması, kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları, hırsızlık teminatları pakete dahil edilmektedir. Öte yandan, farklı birçok teminatı da isteğe bağlı olarak alabilmektesiniz. Etap Sigorta Şirketi olarak ülkemizin her bölgesinde binlerce memnun müşteriye sahip olmanın gururunu taşıyoruz. Tüm değerli müşterilerimize sigorta hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz.