Araç Sigortası

Araç Sigortası

Araç Sigortası (Trafik Sigortası) Teklifi Al

Kişisel Bilgileriniz

Araç Bilgileriniz

Araç Sigortası (Trafik Sigortası) Hesaplama

Etap Sigorta’dan Trafik Sigortası yaptırmak demek, sektörün en kapsamlı teminatları içeren poliçesine en uygun primlerle sahip olmak demektir.

Araç Sigortası (Trafik Sigortası) ile herhangi bir kaza sonucunda üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi veya bedeni zararları teminat altına almış olursunuz. Ferdi kaza, ihtiyari mali mesuliyet, asistans hizmetleri, hukuksal koruma gibi ekstra teminatları da dahil ederek risklerinizi azaltabilirsiniz. Etap Sigorta’nın verdiği destek ve hizmet ile trafik sigortanızı yaptırmanız çok kolay.

Trafik Sigortası teklifi almak için yukarıdaki formu doldurmanız yeterli.

Çekmeköy Araç Sigortası (Trafik Sigortası)

Etap Sigorta olarak Çekmeköy Bölgesinde müşterilerimize kusursuz Araç Sigortaları sunmaktayız. Eticha Sigorta, Axa Sigorta, Allianz Sigorta ve Anadolu Sigorta gibi büyük sigorta şirketlerinin güvencesi ile Çekmeköy bölgesinde en ucuz araç sigortası hizmeti vermekteyiz. Size en uygun kaskoyu belirlemek için yukarıda bulunan formu doldurmanız yeterli. Formda bulunan kişisel bilgileriniz ve aracınızın bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz halinde size en uygun araç kaskosunu bildireceğiz.

Araç Sigortasında (Trafik Sigortası) Kampanya!

Trafik Sigortasında Kampanya, Araç Sigortalarında 490 TL' den başlayan fiyatlar ile aracınız için en uygun trafik sigortanızı seçmek için bizimle iletişime geçin. Çekmeköy bölgesinde verdiğimiz sigorta hizmetleri ile tamamen müşteri odaklı bir çalışma sunmaktayız, en büyük sigorta şirketleri ile aracınız kaskoluyoruz. En ucuz fiyata aracınızı en güvenilir kaskoyu yaptırın.

Araç Kasko Sigortası

Kasko sigortası, aracın yanma, çalınma, çalınmaya teşebbüs gibi veya kaza sonucu meydana gelecek zararları güvence altına almak amacıyla isteğe bağlı bir araç sigortası çeşididir. Etap Sigorta Şirketi olarak ülkemizin her bölgesine kasko Ataşehir bölgesinde hizmet vermekteyiz.

Teminat kapsamına göre kasko sigortası ürünleri farklılık göstermektedir. 1 Nisan 2013 itibari ile yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca dört farklı sigorta hizmeti sunulmaktadır

Poliçe teminatı ne zaman başlamaktadır?

Poliçe teminatı sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi istenmişse peşinatın (ilk taksitin) poliçe yapılır yapılmaz veya en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi karar alınmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği durumda poliçe teslim edilmiş olsa dahi poliçe teminatı başlamamaktadır.

Hasar olduğunda ne yapılmalı? Hasar ihbarında gerekli evraklar hangileridir?

Hasar gerçekleştiği anda ilk yapılması gereken zaman kaybetmeden ilgili sigorta şirketine haber vermek olmalıdır. Hasarın tazmin edilmesi için azami hasarın ihbar süresi beş iş gününü kapsamaktadır. Hasarın ihbarı için de birtakım belgeler gerekmektedir. Etap Sigorta Şirketi olarak ülkemizin her bölgesine kasko Ataşehir ilçesinde hizmet vermekteyiz.

Aracın çalınması durumunda, haber alır almaz derhal yetkili makamlara gerekli bildirimde bulunmalı, tutanak veya rapor işlemleri yapılmalıdır. Rücu işlemleri başlatabilmek için kullanılacak bilgi ve belgelerin hızlı bir şekilde araç sigortası yaptırılan kuruma iletilmesi gerekmektedir. Oluşan zararın tahmini oranı ile söz konusu zarara neden olan durum usulüne uygun şekilde yazılı şekilde beyan edilerek en kısa süre zarfında sigortacıya bildirilmelidir.

Hasar ihbarı yapılırken istenecek belgeler şunlardır:

Hasarsızlık İndirimi Ne Demektir? Nasıl Yararlanılmaktadır?

Kasko yaptıran bireylerin en çok üzerinde durduğu hususlardan biri, kasko poliçesi yenilenmesi durumunda % 65'e ulaşan oranlarda yapılan indirim uygulamalarını içermektedir. Hasarsızlık indirimi, poliçe süresi boyunca hasar talebinde bulunulmadığı durumlarda, poliçe yenilenmesi durumunda devreye giren indirim uygulamalarını kapsamaktadır.

Kasko poliçesi alınırken hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Çünkü, bu indirime etki eden hususlar sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple hasarsızlık durumunu bozmamak sigorta alımında önem arz etmektedir.

Poliçenin alındığı dönemde sigorta şirketlerinin hasarsızlık indirimi uygulayacağını bilmek, trafiğe her çıkışta daha doğru hareketler sergilenmesini sağlayacak ve hasarsızlık durumunu koruyacaktır. Hasarsızlık indirimi sürücüleri takip eden bir sistemdir. Şöyle ki; satın alınan bir araca kasko poliçesi yaptırıldığında kazanılmış hasarsızlık indirimi hakkı alınacak yeni bir araç için de kullanılabilmektedir.

En sık karşılaşılan hasarlara göre, hasarsızlık durumunu bozmayan haller şunlardır:

0 rücu hali, tüm sigorta şirketleri için geçerli ve hasarsızlık durumunu bozmayan tek durumdur. 0 rüculu hasarlar ise kasko sigortası bulunan aracın karıştığı kazada, sürücünün hiç bir kusurunun olmadığı, karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarları kapsamaktadır. Bu tür hasar durumlarında sigortalı araç sahibi, sigorta şirketinden hasar tazminatını almakta aynı zamanda da poliçesinden doğan indirim hakkından faydalanmaktadır. Böyle durumlarda sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelemek gereklidir. Kazaya sebebiyet veren tarafın da tespiti gerekmektedir.

Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo&teyp çalınması veya cam kırılması hasarlarını senede bir kereye mahsus olarak hasarsızlık indirimini koruyarak karşılamaktadır. Bu durumda, sigortalının poliçesindeki hasarsızlık indirimi bu hasardan dolayı etkilenmemektedir. Bazı şirketlerde böyle bir uygulama olmayabilir; radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları sonucunda hasarsızlık durumu bozulmakta ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilmekte veya tamamen ortadan kalkabilmektedir

Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen çizik ve vuruk gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu uygulama yine bazı sigorta şirketlerinde geçerli olmaktadır.

Genel olarak yukarıda arz edilen hasar türleri dışındaki tüm hasarlar, poliçenin hasarsızlık indiriminin bozulmasına ve poliçenin hasarsızlık indirim oranının düşmesine neden olmaktadır.

Kasko Sigortası ve Trafik Sigortası arası ne gibi farklar vardır?

Kasko sigortası, bireyin aracına gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, bireyin aracının üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedensel zararları teminat altına alan, yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaktadır. Araç sahibinin hasarı ödenmemektedir.

Sigorta şirketleri, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler sunmakta ve müşterilerine cazip teklifler sunmaktadır. Bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası vb. teminatlarda ek poliçelerle hizmete sunulmaktadır.

Mesela trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini karşılamamaktadır. Eğer Kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmışsa manevi tazminat talepleri teminat altına alınmış olmaktadır.

 • Acente ve poliçe numarası
 • Hasar tarihi,
 • Hasar hakkındaki detaylar,
 • Hasar hakkındaki detaylar,
 • Tahmini hasar oranı,
 • Sigortalı bireyin iletişim bilgisi,
 • Poliçenin fotokopisi,
 • Kaza Tespit Tutanağı,
 • Alkol raporu,
  • İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,
  • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,
  • Hasara ait olay yeri fotoğrafları,
  • Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan temin edilecek resmi belgeler,
  • Oto hasarları için, oto servisinin iletişim bilgileri.