Üsküdar Araç Sigortası

Üsküdar araç sigotası ile aracınızın üçüncü şahısların maddi – bedeni tazminatını, teminat limit dahilinde sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Üsküdar Araç Sigortası

Üsküdar araç sigortası ile aracınızın üçüncü şahısların maddi – bedeni tazminatını, teminat limit dahilinde sigorta tarafından karşılanmaktadır. Trafik sigortası, trafiğe çıkarılan tüm motorlu araç sahiplerinin yaptırması zorunlu sigorta çeşitlerinden biridir. Bu sigorta devlet tarafından her türlü motorlu araçların, yaşanabilecek bir kaza nedeniyle üçüncü şahıs ya da diğer araçların başına gelebilecek zararlar için sigorta yaptıran kişiyi güvence altına almaktadır. Üsküdar araç sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca; araç sigortası her sene yenilenmelidir. Bu trafik sigortasını yaptırmayan araçların ise trafiğe çıkması yasaktır. Kasko kişilerin isteğine göre yapılan sigorta iken, trafik sigortası mecburidir. Trafik sigortası ile kasko birbirinden farklı iki ayrı sigorta türüdür. Kısaca bahsedecek olursak kasko yaşanacak kaza sonrasında aracınızın hasarını karşılamaktadır. Trafik sigortası ise karşı tarafın zararını karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası senede bir kere yapılır ve erteleme gibi bir işlem söz konusu olmaz. Zorunlu trafik sigorta sorgulama ve hesaplama işlemlerinizi Üsküdar araç sigortası ile kolayca yapabilirsiniz. Böylece sorgulama yöntemi ile aracınızın üzerinde faal bir sigorta olup olmadığını görüp, trafik sigorta bitimine kaç gün kaldığını görmek mümkündür.

Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları

Zorunlu trafik sigortası genel şartları kısaca şu şekildedir;

  • Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı

Trafik sigortası yaşanacak bir kaza sonrası araç ve kaza başına hasar teminatı durumunda verilen maddi zararın teminatını verir. Bu kazada kusurlu tarafın siz olması halinde ve kazada zarar gören araç sayısı birden fazlaysa olay başı teminatı uygulanır.

  • Kişi ve kaza başına sağlık giderler teminatı

Trafik kazasında üçüncü kişinin bedenen eski haline dönmeye yönelik protez ve organ bedelleri dahil olarak yapılan tüm tedavi giderlerini kapsamaktadır. Kazadan itibaren mağdurun tedavi sürecinden sonra sürekli sakatlık gibi bundan sonraki süreçte oluşacak bakıcı giderler, tedavi giderleri gibi durumlarda çalışma gücünün kısmi ya da tamamen son bulmasına yönelik giderler teminatını kapsar.

  • Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı

Yaşanacak ölümlü kazalı durumlarında, ölen kişinin defin işlemleri için gerekli finansal giderleri ölen kişinin geride kalan yakınları tazminatını kapsar. Karşı tarafın sakatlanması durumunda ise sakatlanma teminatı olarak adlandırılmaktadır. Bu durum kaza nedeniyle tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi sonucunda meydana gelecek kazaları kapsamaktadır.