Sigorta Çeşitleri

Sigorta şirketi; sigorta işlerinin idare edilmesi ve sigorta poliçe satışı ile ilgilenmekte olan şirkettir.

Sigorta Çeşitleri

Sigorta Çeşitleri | Etap Sigorta

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşan muhtemel zararları gidermek için kullanılan mali bir araçtır. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılabilmesi için hukuken gerekli olan sözleşmedir. Sigorta şirketi; sigorta işlerinin idare edilmesi ve sigorta poliçe satışı ile ilgilenmekte olan şirkettir. Sigortacılık, bu işlere ilişkin meslek koludur. Sigorta çeşitleri ise her konuya ilişkin ayrı ayrı düzenlenen ve sadece o konuyu ilgilendiren mali koruma kalkanı türleridir. Sigorta çeşitlerini şu maddeler halinde sıralayabiliriz:

Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüm motorlu araçların yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta çeşididir. Zorunlu trafik sigortası, kaza sırasında karşı taraf ve 3. kişilerin meydana gelen bedeni ve araç hasarlarını garanti altına almaktadır. Böylece sürücünün maddi açıdan korunmasını da sağlamış olur.

  • Kasko Sigortası

Kasko sigortası; kaza, çarpılma, çarpma, yanma, hırsızlık ve çalınmaya teşebbüs vb. gibi durumlarda aracı güvence altına almak için yaptırılır. Trafik sigortasından farklı bir şekilde, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen ya da tamamen karşılamaktadır. Trafik sigortasının aksine zorunlu değildir.

  • Özel Sağlık Sigortası

Hastalıklarda ve kaza sonucunda meydana gelen sağlık sorunlarında, masrafların poliçede yer alan limitler ve teminatlar dahilinde karşılanmasını sağlayan sigorta şekline; özel sağlık sigortası denilmektedir. Sağlık sigortası teminatları farklılık gösterir, ihtiyaç olduğu düşünülen teminatlar sigortaya ekletilebilir. Özel sağlık sigortası zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

  • Konut Sigortası

Konut sigortası; sigortalanan konutu teminat kapsamına göre yangın, sel, deprem, su baskını, dolu, cam kırılması, hırsızlık ve daha pek çok muhtemel riske karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Konut sigortası primleri, deprem risk bölgelerinin durumlarına göre farklılıklar gösterebilir. Bunun dışında konutun bulunduğu kat, kat sayısı, bina yapı tarzı da konut sigortası primine etki etmektedir.

  • Hayat Sigortası

Hayat sigortası; hayatın kaybedilmesi halinde ölen kişinin ailesine bir tazminat ödenilmesini sağlayan sigorta türüdür. Hayat sigortaları kapsamına; vefat teminatının yanında, isteğe bağlı olarak sunulan yaşam desteği ve kaza sonucu tedavi masrafları gibi teminatlar da dahil edilebilmektedir.

  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

DASK, deprem sonrası ortaya çıkan hasarları güvence altına almaktadır. Ülkemizde yer alan deprem risk bölgeleri göz önüne alındığında zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.