Sigortacılık Sektöründe Acentelerin Önemi

Sigorta, insanların yaşadıkları süre zarfında gerçekleşebilecek sosyal, ekonomik ve fiziksel risklere karşı tercih ettikleri korunma kalkanlarından birisidir.

Sigortacılık Sektöründe Acentelerin Önemi

Sigorta, insanların yaşadıkları süre zarfında gerçekleşebilecek sosyal, ekonomik ve fiziksel risklere karşı tercih ettikleri korunma kalkanlarından birisidir. Sigorta şirketleri, belli bir prim karşılığında söz konusu riskleri üstlenerek riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak kayıpların para ile ölçülebilen zararlarını karşılamakta olan kurumlardır. Sigortacılık sektörü, günümüzde ekonomik ve sosyal hayatta önemli bir yere sahiptir ve gün geçtikçe de artan bir ivmeyle yerini daha da pekiştirmektedir. Sigorta sektörünün ülke ekonomisindeki yeri, o ülkeye ait gelişmişlik düzeyi hakkında da mühim bir fikir verir. Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de sigortacılık sektörü her geçen gün gelişmekte ve günlük yaşamımızda yerini son derece sağlamlaştırmaktadır.

Sigorta Acenteliği Nedir?

Sigorta şirketlerine bağlı bir şekilde mesleki faaliyette bulunan; yetki ve sorumlulukları, yasa, yönetmelikler ya da sözleşmeyle belirlenmiş olan sigorta aracısı kurumdur. Sigorta yaptırmayı isteyen kişilerle sigorta şirketi namına görüşmelerde bulunmak, verilen yetki bağlamında poliçe ya da teminat belgesi düzenlemek, hasar halinde sigortalıya danışmanlık etmek, prim toplamak ve yetkili olduğu takdirde belli bir miktara değin hasar ödemek gibi hizmetler; acentelerin yapmış olduğu faaliyetler arasındadır. Sigorta acenteleri vermiş oldukları hizmet karşılığı; sigorta türü ve yetki düzeyi oranında komisyon almaktadır. Sigorta acenteleri, bağlı oldukları şirketin koymuş olduğu prensipler dahilinde hareket ederler. Sigorta acenteleri; müşteri memnuniyeti ve talepleri aynı zamanda şirketin menfaatleri doğrultusunda işlerini yürütürler.

Acentelerin Önemi

Günümüzde çok gerekli ve önemli bir sektör olan sigortacılık, iyice varlığını hissettirmekte ve her geçen gün daha hızlı adımlarla ilerlemektedir. Sigortacılığın önemli bir parçası olan sigorta acenteleri, sigorta sektörünün prim üretimi içinde almış olduğu pay açısından çok fazla dikkat çekmektedir. Bireyler veya kurumlar için acente kullanılmadan sigortacılık faaliyetini yürütmek neredeyse olanaksızdır. Acentelerin asli görevleri, sigorta şirketlerinin ulaşmak istedikleri hedef kitlelere, kendi sosyal ekonomik imkanları doğrultusunda ulaşmalarıdır. Yani sigorta şirketinin pazarlamış olduğu riskler için kişilerde riski devretme gereksinimini uyandırmak ve bu ihtiyaç içerisinde bulunanları ait olduğu sigorta şirketine yönlendirmek son derece mühim bir görevdir.