Üsküdar İnşaat Sigortası

Sigorta, inşaat projelerinde hayati bir risk azaltma aracıdır. Sigorta yasal, düzenleyici veya sözleşmesel bir gereklilik nedeniyle ya da ek bir koruma önlemi olarak yaptırılmış olsun, taraflar sigortasız kalmayı göze alamazlar.

Üsküdar İnşaat Sigortası

Sigorta, inşaat projelerinde hayati bir risk azaltma aracıdır. Sigorta yasal, düzenleyici veya sözleşmesel bir gereklilik nedeniyle ya da ek bir koruma önlemi olarak yaptırılmış olsun, taraflar sigortasız kalmayı göze alamazlar. Bu yüzden Üsküdar inşaat sigortası mutlaka yaptırılmalıdır.

Üsküdar İnşaat Sigortası Neden Önemli?

Kayıp, hasar ve sorumluluğa karşı koruma, inşaatın her aşamasında gereklidir. Tasarımdan uygulamaya, teslimden işletmeye kadar, kapsamlı bir sigorta oldukça önemlidir. Bunun nedeni, inşaat projeleriyle ilişkili doğal risklerin çok sayıda ve önemli olmasıdır. Birkaç yüklenici ve alt yükleniciyi içeren bir projede hangi tarafın hangi tür sigorta kapsamından sorumlu olduğunun belirlenmesi, tarafların ve projenin korunması için esastır.

Bir inşaat projesinde risk oluşumunu belirlemek için yapım işi sözleşmesi dikkate alınmalıdır. Yapım işleri sözleşmesi, taraflarca yapılacak işler, tamamlanma süresi, ödeme koşulları ve üzerinde mutabık kalınan standartlar dahil olmak üzere yasal olarak uygulanabilir yükümlülükler oluşturmak amacıyla taraflarca yapılır. Bir iş sözleşmesi genellikle bir işveren ve yüklenici veya bir yüklenici ve alt yüklenici arasında yapılır. Yapım işi sözleşmesi, standart bir yapım işi sözleşmesi ya da ısmarlama bir sözleşme olabilir. Tüm bunlar Üsküdar inşaat sigortası ile güvencede kalır.

Üsküdar İnşaat Sigortası ile Güvencede Kalın

İnşaat sigortası olarak da bilinen inşaat risk sigortası, inşaat halindeki binaların korunmasına yardımcı olan özel bir mülk sigortası türüdür. İnşaat projelerinin korunmasına yardımcı olmak için önemlidir, ancak karmaşık olabilir ve çoğu zaman yanlış anlaşılabilir. Aslında, Üsküdar inşaat sigortası, başarılı bir risk yönetimi programının bel kemiği olarak hizmet eder.

İnşaat projesinde finansal çıkarı olan herhangi bir kişi veya şirket, inşaat risk sigortasına ihtiyaç duyar. Poliçenize sigortalı olarak dahil etmek isteyebileceğiniz kişiler:

  • Mülk sahibi
  • Genel yüklenici
  • Taşeronlar
  • Borç veren
  • Mimarlar

Temel bir inşaatın risk sigortası poliçesi, inşaat halindeki binaları ve yapıları kapsamaya yardımcı olur. Ayrıca aşağıdakilerin korunmasına da yardımcı olur:

  • Malzemeler
  • Gereçler
  • Sahadaki, transit veya diğer konumlardaki ekipman

Risk sigortası poliçesi, inşaat projelerinizi belirli mülk hasarlarından korumaya destek olur. Ayrıca, mülk hasarının gecikmeye neden olması durumunda ek düşük maliyetlerin veya inşaatla doğrudan ilgili olmayan masrafların karşılanmasına da yardımcıdır.