Acıbadem İş Yeri Sigortası

Sigorta hukuku çok genç bir hukuk dalıdır. Son yıllarda yeni gelişen türleri ile günümüzde pek çok alanda sigorta anlaşmaları yapılmaktadır.

Acıbadem iş yeri sigortası

Sigorta hukuku çok genç bir hukuk dalıdır. Son yıllarda yeni gelişen türleri ile günümüzde pek çok alanda sigorta anlaşmaları yapılmaktadır. Sigorta anlaşmaları kapsamında düzenlenen sigorta poliçeleri sigorta ettireni güvence altına alır. Sigorta ettiren belli bir prim karşılığında daha büyük zararları teminat altına alır.

İş yeri sigortası da bir iş yerinde bulunan her türlü eşyalar ve makinelerin bir zarar görmesi durumunda zararı karşılamayı taahhüt eder. İş yeri sigortaları yatırımları garantiye almak adına önemlidir çünkü bazı iş yerlerinde var olan ve kullanılan ekipmanların değeri çok yüksek olmaktadır. Bu yüksek değerli eşyalar zarar gördüğünde iş yeri sahibi büyük bir mali külfetin içerisine girer. Etap Sigorta burada yaptığı iş yeri sigortaları kapsamında zararı karşılamayı taahhüt eder.

Acıbadem bölgesinde birçok iş yeri tarafından tercih edilen Etap Sigorta iş yerlerinin en çok güvendiği sigorta şirketlerinden birisidir.

İş yeri sigortası neleri teminat altına alır?

İş yeri sigortası iş yerinde bulunan demirbaş eşyaları ve diğer fiziki ekipmanları herhangi bir zarar karşısında teminat altına alır. Ancak bu zararların ne şekilde meydana geldiği sigortanın kapsamı açısından poliçede belirtilir. Her sigorta poliçesinin teminat altına aldığı farklı zarar türleri vardır. Ancak genel olarak;

  • Yangın
  • Su baskını
  • Fırtına
  • Deprem
  • Hırsızlık

Gibi bazı durumlar belirtilir. Bu olaylar genellikle sıklıkla yaşanma ihtimali olan olaylardandır. Ancak bunlar sınırlı sayıda değildir. Sigorta şirketi ile sigorta ettirenin anlaşmasına bağlı olarak kapsam genişleyip daralabilir.

İş yeri sigortası işçileri kapsamına alır mı?

İş yeri sigortası bir can sigortası değildir. Bu sigorta kapsamına yalnızca ayni mallar yani eşyalar girer. Bu sebeple işçilerin can güvenliği ve sağlığına yönelik herhangi bir madde içermez. Aynı şekilde iş veren açısından da herhangi bir can güvenliği ve sağlığı maddesi içermez. İş yeri sigortasını yaptırmak işverenler açısından zorunlu bir durum değildir. Bu tamamen işverenin tercihine ve inisiyatifine kalmış bir sigorta çeşididir.

Acıbadem bölgesinde en güvenilir iş yeri sigortasını Etap sigorta şirketinde dileyen herkes yaptırabilir. Acıbadem bölgesi İstanbul’un en çok iş yeri bulunduran bölgelerinden biridir.