Yılın En Uygun Kaskoları

Kasko, aracınızda oluşabilecek olan zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşme türüdür.

Yılın En Uygun Kaskoları

Kara taşıtları sigortası ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla kasko, bir aracın kaza geçirmesi, çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi, yanması sonucunda oluşabilecek olan zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşme türüdür. Kasko, trafik sigortasından farklı bir biçimde poliçe sahibinin kendi aracının hasarını kısmen ya da tamamen karşılamaktadır. Trafik sigortasının aksine yasal zorunluluğu olmayan bir sigorta türüdür. Kasko sözleşmesinde teminat altına alınan bazı konular bulunmaktadır. Araç sahiplerinin sigorta şirketleriyle yaptıkları anlaşma çerçevesinde teminat altına konular kapsamında bir zarar oluşursa bunu sigorta şirketi, yapılan kaskonun boyutu doğrultusunda ödemektedir.

Kasko ve Teminat Kapsamı

Yaptırılması halinde belli olayların zararının tazmin edilebileceği kasko, trafiğe çıkan kişilerin daha rahat hareket etmesini; huzur ve güven içerisinde yol almasını sağlamaktadır. Böyle bir güvence, her sürücünün sahip olmak istediği bir teminat türüdür. Yılın en uygun kaskoları, trafiğe çıkan sürücüler tarafından şirketlerin vermiş oldukları fiyatlar kapsamlı bir şekilde araştırılarak ve gerekli düzenlemeler incelenilerek yaptırılırsa sürücünün kasko güvencesinden son derece memnun kalmasını sağlar. Kasko sigortasının başlıca sayılabilecek 3 teminat konusu bulunmaktadır. Bunlar:

  • Çarpma ve çarpılma
  • Yanma
  • Çalınmadır.

Kasko sigortası genel şartları içerisinde yukarıda sayılan teminatlardan biri, ikisi ya da tümü için poliçe düzenlenebilmektedir. Daha önce verilen bu teminatların arasından bir veya ikisi seçilerek yapılan poliçe türleri daha yaygındı. 3 teminatı birden sağlayan kaskolara tam kasko ya da full kasko denilmektedir. Kasko sigortası genel şartları kapsamında çarpma ve çarpılma teminatına 3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptığı hareketler de dahildir. Mesela araçların dış yüzeylerinin sert bir cisimle kasten çizilmesi şeklinde yapılan hareketler kasko kapsamındadır. Şimdilerde rekabetin iyice ilerlemiş olması nedeniyle kasko teminatlarının 3 teminatı birden vermesi standartlaşmış ayrıca başka teminatlar da bu sayılanlara eklenilerek kasko kapsamı genişletilmiştir.

Günümüzde pek çok şirket tarafından kasko bünyesine yol yardımı ve asistans gibi hizmetler de eklenilmekte; sigortalı olan kişiler motor arızası gibi kasko kapsamında değerlendirilmeyen sebeplerle bile ilgili çağrı merkezini arayarak bulundukları yere oto çekici gönderilmesini sağlamaktadır. Tüm bu hususlar rekabetin artmasıyla birlikte adeta standart bir hal almış pek çok şirket tarafından kasko bünyesinde müşterilerine sunulmaktadır. Bu yüzden, bugün trafiğe çıkan pek çok aracın sahibi tereddütsüz bir şekilde araçlarına kasko yaptırmaktadır. Kaskonun kendilerine sağlamış olduğu huzur ve güveni sonuna kadar yaşamaktadır.

Neden Kasko Yaptırılmalıdır?

Bir aracın kaza yapması, çarpılması ve çarpması, çalınması ve yanması gibi durumlarla karşılaşması sonucu uğramış olduğu zararların poliçe kapsamında karşılanmasını sağlayan sigorta türüne kasko denilir. Ek teminatlar sayesinde kaskolar rahatlıkla genişletilebilmektedir. Bu nedenle, kasko yaptırırken kasko teminat kapsamında olan hususlar ayrıntılı bir şekilde incelenilmelidir.

Sürücü açısından yaptırılmasının herhangi bir zorunluluğa tabi olmadığı ve aracın tüm zararlarını karşılama hususunda son derece cazip imkanlar sunan kaskolar, yapılan poliçe doğrultusunda hasarın bir kısmını ya da tamamını karşılamaktadır. Bu durumda önemli olan mevzu, yapılan kasko poliçesi kapsamında verilen teminat güvenceleridir. Kasko, trafiğe çıkan sürücü açısından her ne kadar zorunlu bir uygulama olmasa da sürücüye sağlamış olduğu avantajlar düşünülecek olursa kasko yaptırmanın ne kadar yararlı olduğu görülecektir.

Kaskoda teminat sınırının sigorta yaptıran kişi tarafından belirlenmesi de ayrı bir avantajdır. Bunu belirleyen kişi, yaşamış olduğu risklerin ve başına gelebilecek olası kazaların farkındadır. Kasko yaptırılmak istediği takdirde; bu riskler ve kazalar doğrultusunda bir kasko poliçesi oluşturulur.