Bütçe Dostu Trafik Sigortaları

Trafik sigortası, herhangi bir kaza olması durumunda karşı tarafın veyahut üçüncü kişilerin hasar masraflarını karşılayan bir sigorta çeşididir.

Bütçe Dostu Trafik Sigortaları

Trafik sigortası, herhangi bir kaza olması durumunda karşı tarafın veyahut üçüncü kişilerin hasar masraflarını karşılayan bir sigorta çeşididir. Trafik sigortasında sigortalı olan kişi, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki tanım uyarınca işleten olarak adlandırılmaktadır. Türk hukuk sisteminde aracın işleteni aracın sahibi olabileceği gibi uzun süreli kiralama yapan kişi olarak araç üzerinde önemli menfaati olan başka bir kişi de olabilmektedir. İşleten kişi olan sigortalının adı poliçe üzerinde belirtilmektedir. Trafik sigortası, zorunlu tarifeye bağlı bir unsurdur. Trafik sigortasına ilişkin hükümler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Trafik sigortasında bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri, sigortalanan dönemde meydana gelen hasarların bir sonraki yılda ödenecek primleri etkileyeceği hususudur. Sigortalanan dönemde herhangi bir hasar meydana gelmemesi durumunda ise bir sonraki dönemde sigortaya hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır.

Bütçe Dostu Trafik Sigortaları ve Uygulamalar

Bütçe dostu trafik sigortaları, karşı tarafın maddi ve bedeni hasarlarını karşılama noktasında işleten kişiye çok büyük faydalar sağlamaktadır. Trafik sigortası fiyatları, her sigorta şirketi bünyesinde yürütülen aktüeryal çalışmaya göre belirlenmektedir ve sigorta hesaplama işlemi bu şekilde gerçekleştirilir. Sahip olunan aracın yaşı, markası ve modeli, trafiğe kayıtlı olunan il, sürücünün yaşı ve hasarsızlık indirimi gibi faktörler sigorta fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Sigorta şirketleri, yukarıda sayılan bu kriterler doğrultusunda trafik sigortası fiyat teklifi sunar ve bunlar arasında en uygun olanı işleten kişi seçer. Sigorta şirketinin araç için ne kadar sigorta ödeyeceği; çeşitli yollarla öğrenildikten sonra ödenilecek olan sigorta primi ortaya çıkar ve bu meblağ, istenilen ödeme yöntemi seçilerek ödenilir.

Trafik sigortası yaptırmak, kanunen bir zorunluluktur ve bu sigortayı yaptırmayanlar ve yaptırmakta gecikenler için çeşitli cezai işlemler uygulanmaktadır. Belirlenen ceza, cezanın işletene tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olursa %25 indirimden faydalanılarak ödeme yapılır. Bununla birlikte poliçenin yaptırılmaması veya yenilenmemesi durumunda geçen her ay için %5 oranında trafik sigortası gecikme zammı uygulanmaktadır. Cezai işlem uygulandığı halde sigorta yine yaptırılmazsa ve bu şekilde trafiğe çıkılmaya devam edilirse araç trafikten men edilir. Bu yüzden trafik sigortasının mevzuatta verilen süre zarfında yaptırılması ve böylelikle güvenli bir şekilde trafiğe çıkılması yerinde olacaktır.

Neden Trafik Sigortası Yaptırılmalıdır?

Trafik sigortası, trafiğe çıkmak için yaptırılması gereken zorunlu bir sigorta türüdür. Araçla, trafik sigortasız bir şekilde trafiğe çıkıldığı takdirde; cezai işlem uygulanır ve bu olay bir kez daha tekrar edilirse araç, trafikten men edilir. Trafik sigortası sayesinde, trafikte meydana gelebilecek kaza durumlarında karşı tarafa ait maddi ve bedeni hasar masrafı karşılanır. Karayollarına çıkan tüm motorlu taşıtların, trafik sigorta poliçesini yanında bulundurması önceden zorunlu bir durumdu ancak şu an herhangi bir trafik kontrolü esnasında görevliler ellerindeki sistemden bu poliçelere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Yine de herhangi bir teknik aksaklığa karşı trafik sigortası poliçesinin trafiğe çıkıldığı esnada araçta bulundurulmasında fayda vardır.

Trafik sigortasının vefat ve tedavi durumlarından avukatlık masraflarına varıncaya değin birçok hususu teminat altına alması; bununla birlikte hem hatalı olan kişileri de hem de mağdur olan tarafı koruması trafik sigortasının neden yaptırılması gerektiğine dair tüm soruları cevaplamaktadır. Trafik kazası olduğu takdirde; trafik sigortası sayesinde poliçe sahibi olan şahıs, herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmaz. Hasarlar, öncesinde yapılmış olan trafik sigortası kapsamında ödenmiş olur. Trafik sigortası zamanında yaptırılarak olası herhangi bir kaza veya kontrol anında sorun yaşanılmaz ve böylece trafiğe rahatlıkla çıkılıp güven içerisinde bir noktadan başka bir noktaya yolculuk edilebilir.