Ethica Trafik Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da herkesçe bilinen ismiyle trafik sigortası; otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için geçerli olan sigorta çeşidine denilmektedir.

Ethica Trafik Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Ethica Trafik Sigortasının Avantajları Nelerdir? | Etap Sigorta

Ethica Trafik Sigortasının Avantajları Nelerdir? Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da herkesçe bilinen ismiyle trafik sigortası; otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için geçerli olan sigorta çeşidine denilmektedir. Trafik sigortası, genel itibarıyla herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilmiş olan hasarı kazadaki suçluluk oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamaktadır.

Trafik sigortası, Türkiye’de en çok kullanılan ve yaygın olan sigortalardan biridir. 2918 sayılı Karayolları Kanunu gereğince karayoluna çıkmakta olan tüm motorlu araçlar tarafından trafik sigortası yaptırmak zorunludur. Trafik sigortası poliçesi, polis kontrolü esnasında araçlarda bulunması gereken belgelerden biridir. Trafik sigortası bir sorumluluk sigortası çeşididir ve karayolunda seyretmekte olan araçların üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracın sahibi olan kişinin kendi aracına ya da kendi kendisine vereceği zararları, trafik sigortası karşılamaz. Trafik sigortası kasko sigortasının yerine geçmemektedir ve manevi tazminat taleplerini de karşılamamaktadır.

Ethica Trafik Sigortasının Avantajları

Trafik sigortası yaptırmak yasal yönden zorunlu bir eylem olup kaza olduğu takdirde kaza yapan taraf açısından karşı tarafın zararlarını karşılama hususunda son derece büyük yararları dokunmaktadır. Kaza yapılması durumunda; maddi ve bedeni zararların karşılanması konusunda ne kadar faydalı bir işlem olduğu anlaşılacaktır. Ethica trafik sigortasının avantajları nedir diye sorulacak olursa cevaben şu maddeler sıralanabilir:

 • Kaza sonrası ortaya çıkan teminat kapsamındaki maddi hasarlar sigorta tarafından karşılanmaktadır.
 • Kaza sonrası oluşan teminat kapsamındaki bedeni sakatlıklar sigorta tarafından karşılanmaktadır.
 • Kazada suçlu olan taraf olunsa bile hasar masrafları sigorta şirketince karşılanmaktadır.
 • Üçüncü şahıslarda oluşabilecek muhtemel hasarları güvence altına almaktadır.
 • Kaza sonrası katlanılması gereken avukatlık giderleri teminat altındadır.
 • Kişi başı vefat hadisesi sigorta ile teminat altındadır.
 • Kaza başı vefat hadisesi sigorta ile teminat altındadır.
 • Zorunlu tedavi masraf sigortası ile kazazedelere ait tedavi masraflarının tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
 • Kaza sırasında yaralananların kaza esnasındaki kusur oranına ve bu kişilerin sağlık sigortasına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın tıbbi malzeme ve ilaç masrafı karşılanmaktadır.
 • Bir sigorta şirketi tarafından basit bir şekilde yapılabilmektedir.

Trafik Sigortası Neleri Karşılar?

Herhangi bir trafik kazası yaşandığı takdirde; trafik sigortası aracılığıyla karşı tarafın ya da üçüncü kişilerin hasar masrafları karşılanmaktadır. Kazaya sizin aracınız neden olduysa ve ortaya herhangi bir zarar çıkmışsa kazaya ilişkin masraflar trafik sigortası kapsamı altındadır. Trafik sigortası ödemesi hem maddi hem de bedeni hasarları kapsamaktadır. Trafik sigortasının karşılamış olduğu hasarlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Trafik sigortası, karşı tarafın maddi hasarla sonuçlanan zararlarını karşılamaktadır. Aynı şekilde kamuya ait mallara verilen zararlar ve üçüncü kişilere verilen zararlar da sigorta kapsamındadır.
 • Kaza sırasında maddi hasarın yanı sıra bedeni zararlar da ortaya çıkabilir. Kişilerde kaza sonrası meydana gelen yaralanmalar trafik sigortası teminatı altındadır. Yaralılara yapılacak olan ilk yardım hizmetleri, doktor muayeneleri, tedaviler ve ilaç ücretleri için oluşan masraflar trafik sigortası kapsamındadır.
 • Trafik sigortası, kaza sırasında vefat eden olursa o kişilere ait defin masraflarını da karşılar. Vefat eden kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise yaşanan bu süreçte destek alamadıkları için onların da zararlarını karşılamaktadır.
 • Kazada yaralanan kişilerin kısmi veya süresiz çalışamaz hale gelmesi durumunda da trafik sigortası devreye girer. Şahsın maddi gelirinin kesilmesi ve baktığı kişilerin destekten mahrum kalması halleri teminat altındadır.
 • Kazada suçlu olunmadığı düşünülüyorsa ve buna rağmen karşı taraf haksız olduğunuzu düşünüp dava açıyorsa trafik sigortası, kendinizi savunmanız için ödediğiniz trafik sigortası savunma masraflarını da karşılamaktadır. Mahkeme ve avukata dair ödenen ücretler, poliçe tarafından güvence altındadır.