Çekmeköy En Ucuz Kasko

Çekmeköy En Ucuz Kasko taşıt dururken ya da hareket halindeyken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibi olan kişiye tazminat ödenmesini sağlar

Çekmeköy En Ucuz Kasko

Kasko sigortası, poliçe içerisinde sınırları belirlenen ve kara yolunda kullanım izni bulunan motorlu ve motorsuz kara vasıtalarının sigortalı ferdin iradesi dışında taşıt dururken ya da hareket halindeyken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibi olan kişiye tazminat ödenmesini sağlar. Kasko sigortası kapsamında, sigortalı olan birey kendi aracını güvence altına almış olur. Kasko sigortasını trafik sigortasından ayıran en büyük fark da budur. Malum olduğu üzere, trafik sigortası sayesinde kazaya karışan karşı tarafın masrafları karşılanır. Ayrıca kaskoda, poliçe sahibinin kendi aracına yönelik masrafın kısmen ya da tamamen ödenmesi söz konusudur. Sigorta şirketiyle poliçe sahibinin yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde yani satın alınan kasko boyutuna göre kasko ödemesi yapılmaktadır.

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası, irade dışı gerçekleşen negatif bir durumun aracın başına gelmesi ve bu negatif duruma ilişkin oluşan masrafların kasko şirketi tarafından karşılanmasıdır. Aracın markasına, modeline, yılına, kaza kaydı bulunup bulunmamasına ve sigortalının hasar geçmiş durumuna göre kasko bedeli ortaya çıkmaktadır. Kasko sigortası kapsamında şirketler, kasko paketi içerisinde sigorta yaptıran kişilere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bunları saymak gerekirse; kaza sonucu oluşan hasarın masraflarının karşılanması, çekici hizmeti sunulması, yedek araç temini, sağlık sorunlarında, doğal afetlerde ve hırsızlık durumunda destek sağlanmasıdır. Bu seçeneklerin bazıları opsiyonel olup bazıları da paket kapsamındadır. Kasko sigortasından direkt araç sahibinin yararlanması; bu sigorta türünün araç sahiplerince tereddütsüz tercih edilmesindeki ana etkenlerden biridir.

Kasko Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Kasko sigortası, her şeyden önce huzurla ve emniyetle yola çıkılmasını sağlar. Aracın kaza yapması, çarpması, yanması ve çalınması gibi hususları teminat altına alan kasko, ek teminatlarla birlikte kolaylıkla daha geniş bir çerçeveye evrilebilir. Kasko anlaşması yapılacağı sırada, kasko şirketiyle yapılacak olan anlaşma ve şartlar iyice incelenilip anlaşılmalıdır. Kasko yaptırmanın faydası, herhangi bir istenmeyen durum başa geldiğinde sağladığı avantajlar sayesinde daha net bir şekilde anlaşılabilecektir. Kasko teminat sınırının, sigorta yaptıracak kişi tarafından belirlenmesi de mühim bir kazanım olarak görülebilir.