Çekmeköy Trafik Sigortası

Herhangi bir trafik kazası meydana geldiğinde kazaya karışan ve zarar gören karşı tarafın masrafları, Çekmeköy trafik sigortası kapsamında ödenir.

Çekmeköy Trafik Sigortası

Trafik sigortası, trafikte vuku bulan herhangi bir kaza sonucu üçüncü kişilerin ya da bir başka deyimle karşı tarafın hasar tutarlarının ödenmesi amacıyla yaptırılan bir sigorta çeşididir. Herhangi bir trafik kazası meydana geldiğinde kazaya karışan ve zarar gören karşı tarafın masrafları, Çekmeköy trafik sigortası kapsamında ödenir. Sürücünün kendine ait masraflar bu sigorta kapsamında karşılanmaz. Trafik sigortası ödemeleri, kazadaki kabahat oranına bağlı olarak kısmen ya da tamamen ödeme şeklinde değişkenlik gösterir. Trafik sigortaları, ülkemizde bulunan pek çok araç sahibince tercih edilen ve oldukça yaygın türde olan bir sigorta çeşididir. Kanun gereği tüm araçlara yönelik yaptırılması gereken bir sigorta türüdür. Trafik sigortası, kasko yerine geçmediği gibi manevi tazminat talepleri de trafik sigortaları vasıtasıyla karşılanmaz.

Trafik Sigorta Ücreti Nasıl Belirlenmektedir?

 

Çekmeköy trafik sigortası, zorunlu bir tarife doğrultusunda belirlenir. Güvence sınırı ve tavsiye türündeki tarife primi ilgili kamu kurumunca yani devlet tarafından belirlenir ve yayımlanır. 2009 yılından bu yana, teminatlar haricindeki primler hususunda sigorta şirketleri serbest bırakılmıştır. Prim; aracın türü, ticari olup olmaması, kayıtlı bulunduğu il ve sürücünün hasar geçmişi gibi bazı etmenlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Prim sınıflandırması, kategorize edilmiştir ve belirli kademelerden oluşmaktadır. Bu sınıflandırma bağlamında, hasarsızlık çok büyük önem taşımakta ve sürücülere prim yönünden büyük avantaj sağlamaktadır. Trafik sigortası, normalde bir yıl süreyle düzenlenir ve primi peşin olarak ödenir.

Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Trafik sigortası yaptırmak; yasal bir zorunluluk olup bu sigortayı yaptırmayanlar veya kendilerine tanınan süre zarfında poliçeyi yenilemeyenler hakkında cezai işlem uygulanır. Bu durumun gerçekleştirilmemesi nedeniyle tahakkuk eden ceza tutarı, eğer ilk 15 gün içinde ödenirse %25 indirimden yararlanılır. Bununla birlikte, poliçenin yaptırılmaması ya da yenilenmemesi halinde, yenilenmeyen veya yaptırılmayan tarihten başlayarak her ay %5 oranında trafik sigortası gecikme zammı uygulanmaktadır. Cezai işlemlerin uygulanmasına rağmen borç yine de ödenmezse aracın trafikten men edilmesine kadar gidilir. Bu sebeple, Çekmeköy trafik sigortası yaptırılmalı ve trafiğe nizami bir şekilde çıkılmalıdır.